NTS Infrastruktura

Dzięki rozpoznawalnej marce i wieloletniemu doświadczeniu oraz renomie w branży, NTS Infrastruktura skupia się pozyskiwaniu kontraktów z firmami z terenu całego kraju, co z biegiem czasu pozwoliło jej stworzyć zdywersyfikowaną bazę kontrahentów. Pozyskane zlecenia realizowane są przez Budosprzęt Kraków, eksperta w zakresie robót budowlanych, zapewniając kontrahentom najwyższą jakość usług.

Wyniki Przetargu dotyczy zamówienia RPPK.01.02.00-18-0061/15

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiamy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. RPPK.01.02.00-180061/ZAP1 realizowane w ramach projektu pn.” Analiza wykorzystania nowoczesnych metod mechanicznej rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania jako nawóz biomasy pozyskanej wyniku rekultywacji zbiorników” do realizacji wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie .


        Z poważaniem:

Prezes Zarządu NTS Infrastruktura Sp. z o.o.

Stanisław Cieszyński

 

 

 

 

  Data: 16-11-2016

 

Załączniki:

Metryczka

Założenie w dniu: marzec 2010
Roboty związane z budową dróg i autostrad

Metryczka:
- Roboty związane z budową dróg i autostrad
- Budowa dróg szynowych i kolei podziemnej
- Budowa mostów i tuneli
- Rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- Budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- Budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich

Kontakt

NTS Infrastruktura Sp. z o.o.

Siedziba:
al. Kijowska 24/85
30-079 Kraków
biuronts@stabilizacje.net
https://www.facebook.com/NTS-Infrastruktura-Sp-z-oo-1663178273959164/