Wyniki Przetargu dotyczy zamówienia RPPK.01.02.00-18-0061/15

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiamy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. RPPK.01.02.00-180061/ZAP1 realizowane w ramach projektu pn.” Analiza wykorzystania nowoczesnych metod mechanicznej rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania jako nawóz biomasy pozyskanej wyniku rekultywacji zbiorników” do realizacji wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie .


        Z poważaniem:

Prezes Zarządu NTS Infrastruktura Sp. z o.o.

Stanisław Cieszyński

 

 

 

 

  Data: 16-11-2016

 

Załączniki: