NTS Infrastruktura

Dzięki rozpoznawalnej marce i wieloletniemu doświadczeniu oraz renomie w branży, NTS Infrastruktura skupia się pozyskiwaniu kontraktów z firmami z terenu całego kraju, co z biegiem czasu pozwoliło jej stworzyć zdywersyfikowaną bazę kontrahentów. Pozyskane zlecenia realizowane są przez Budosprzęt Kraków, eksperta w zakresie robót budowlanych, zapewniając kontrahentom najwyższą jakość usług.

Metryczka

Założenie w dniu: marzec 2010
Roboty związane z budową dróg i autostrad

Metryczka:
- Roboty związane z budową dróg i autostrad
- Budowa dróg szynowych i kolei podziemnej
- Budowa mostów i tuneli
- Rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- Budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- Budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- Przygotowanie terenu pod budowę
- Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich

Kontakt

NTS Infrastruktura Sp. z o.o.

Siedziba:
al. Kijowska 24/85
30-079 Kraków
biuronts@stabilizacje.net
https://www.facebook.com/NTS-Infrastruktura-Sp-z-oo-1663178273959164/